HỌC VÀ LÀM THEO BÁC Ở BAN CHQS THÀNH PHỐ BẮC KẠN

Là người chỉ huy đứng đầu cơ quan Ban CHQS TP Bắc Kạn Thượng tá Hoàng Văn Quang  luôn giữ cho mình lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, điều lệnh Quân đội và quy định của đơn vị. Trong chỉ huy, điều hành đơn vị đồng chí Quang luôn kiên quyết, giải quyết công việc công bằng, công tâm, khách quan, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; Thường xuyên xây dựng mối đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện lệch lạc trong cơ quan, đơn vị, phòng chống tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác đinh rõ vai trò, nhiệm vụ của người chỉ huy trong công tác tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của LLVT Thành phố. Thượng tá Hoàng Văn Quang cho biết: Đây là những điều mà anh học được từ Bác nhằm xây dựng cơ quan Ban CHQS TP Bắc Kạn giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện. Thượng tá Hoàng Văn Quang Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP cho biết Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và tác dụng to lớn của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngay sau khi có các văn bản hướng dẫn của thành ủy, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt các nội dung của Chỉ thị trong cán bộ chiến sỹ của đơn vị, xây dựng phương hướng, giải pháp tổ chức thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngay khi ban hành Chỉ thị số 03-và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” Ban Chính trị đã thường xuyên tham mưu cho Đảng uỷ, chỉ huy Ban CHQS thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị trong công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương. Tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho 100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cơ sở phê duyệt giáo án và tổ chức  giáo dục chính trị cho các đối tượng đảm bảo nội dung chương trình và đạt chất lượng tốt.  Coi trọng vai trò gương mẫu của cán bộ chủ trì; thực hiện nói đi đôi với làm, cấp trên gương mẫu cho cấp dưới học tập, noi theo. Trên cơ sở những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 06 chuẩn mực đạo đức trong Quân đội và 05 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, Ban chính trị đã tham mưu xây dựng và ban hành tiêu chí, chuẩn mực đạo đức trong toàn Đảng bộ và LLVT thành phố. Theo đó 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu học tập và làm theo gắn với cam kết không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thượng tá Hoàng Văn Quang Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP cho biết Thông qua phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo ra môi trường văn hoá vui tươi lành mạnh, tinh thần đoàn kết gắn bó, tô thắm thêm giá trị và phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn đơn vị, góp phần tạo nền tảng vững chắc, làm thất bại mọi âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, sai trái xâm nhập vào nội bộ đơn vị. Kiên quyết phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Trung tá Nông Quang Dương  CTV phó, kiêm chủ nhiệm chính trị  Ban CHQS TP Bắc Kạn cho biết   Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang thành phố, Đảng ủy Quân sự thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập đầy đủ các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác… 

Thông qua việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên trong Ban chính trị luôn hăng say, nhiệt tình công tác; ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Mỗi người đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao; luôn coi trọng chất lượng, hiệu quả công tác; có ý thức bảo vệ, giữ gìn tài sản của Nhà nước, Quân đội và đơn vị. Đây sẽ là những việc làm thực sự ý nghĩa mà cán bộ chiến sĩ Ban CHQS TP Bắc Kạn học và làm theo Bác và sẽ là hành trang quý giá để từng cá nhân và tập thể trong đơn vị đóng góp vào nhiệm vụ xây dựng đơn vị Ban CHQS TP ngày thêm chính quy, vững mạnh toàn diện./.