Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 02/12, Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ.

Đồng chí Nguyễn Quang Việt – Chủ tịch Hội CCB thành phố trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội năm 2022.

     Năm 2022, Hội Cựu chiến binh thành phố đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác hội. Nổi bật là, Hội đã cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của phần lớn hội viên. Tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia xây dựng Đảng, đơn vị vững mạnh; làm tốt công tác tình nghĩa trong hội, tri ân người có công, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách; vận động hội viên quyên góp, ủng hộ Quỹ xã hội năm 2022, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quyên góp, ủng hộ nhà tình nghĩa, các loại quỹ nhân đạo, …

Năm 2023, Hội cựu chiến binh thành phố phấn đấu: 100% hội viên CCB gương mẫu kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng. Thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “ Cựu chiến binh gương mẫu”;  phấn đấu có trên 90-98% cơ sở Hội đạt hoàn thành tốt, hoàn thành nhiệm trở lên; 100% cán bộ, hội viên tham gia chương trình Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị và tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự trên địa bàn thành phố.. Qua thảo luận, đề xuất các giải pháp các nhiệm vụ, các chi hội đã ký cam kết thi đua năm 2023.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố đã được Tỉnh hội khen 01 tập thể, 03 cá nhân. Hội CCB thành phố khen thưởng cho 18 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong  năm 2022./.

Minh Cường