Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn mở lớp tập huấn nghiệp vụ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội năm 2015.

Đến dự  Hội nghị tập huấn có các đồng chí lãnh đạo Hội CCB tỉnh; Lãnh đạo Hội CCB thành phố Bắc Kạn; Có 47 đ/c là tổ trưởng TK&VV và Chi hội trưởng nơi có tổ tiết kiệm do Hội CCB thành phố Bắc Kạn quản lý; các đồng chí là Chủ tich, Phó Chủ tịch Hội CCB các xã, phường.

Đ/c Hoàng Như Túy – Phó phòng tín dụng NHCSXH tỉnh Bắc Kạn

Đ/c Hoàng Như Túy Phó phòng tín dụng Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Hội nghị tập huấn về chương trình vay vốn, các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; Công tác ủy thác cho vay thông qua tổ chức chính trị – xã hội trong đó có: Những vấn đề chung và những nội dung cụ thể về ủy thác cho vay, một số nội dung tổ chức hội, đoàn thể cần hiểu đúng về quy chế tổ chức và hoạt động tổ TK&VV, xử lý nợ rủi ro khách quan… Nhằm nâng cao hiệu quả về việc vay vốn ủy thác Ngân hàng CSXH.  

Trong buổi tập huấn các đồng chí đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn đối với công tác vay vốn ủy thác, để từ đó có giải pháp nâng cao hiệu quả từ đồng vốn vay cho hội viên phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo.