Hội đồng đội thành phố chỉ đạo Liên đội THCS Bắc Kạn phát động phong trào “Ống tre tiết kiệm” năm học 2016 – 2017

Thông qua phong trào trên nhằm giáo dục thiếu nhi nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu thương, chia sẻ khó khăn, ý thức tiết kiệm, xây dựng lòng nhân ái, thân thiện. Kêu gọi và phát huy tinh thần tương thân, tương ái của thiếu nhi trong việc giúp đỡ, động viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện học tập góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.   

Các thầy cô giáo, học sinh quyên góp gây quỹống tre tiết kiệm

Kết quả của của buổi phát động đã quyên góp được số tiền: 5.330.000đ. Với số tiền quyên góp được sẽ giúp đỡ phần nào các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động Đội trong liên đội, chương trình không chỉ có ý nghĩa giáo dục mà còn tạo sự chuyển biến trong nhận thức của học sinh về tinh thần tiết kiệm, đoàn kết, phát huy truyền thống nhân ái của người Việt Nam.

Tiền tiết kiệm vận động được do Ban chỉ huy liên đội thảo luận và quyết định chi tiêu, lựa chọn các bạn nghèo, hoặc học sinh xuất sắc của lớp mình để trao học bổng, phần thưởng, Hy vọng từ nay đến cuối năm các Liên đội trên địa bàn thành phố sẽ triển khai tốt phong trào “Ống tre tiết kiệm” trong năm học này để giúp đỡ nhiều học em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.