Hội đồng GDQP – An ninh Trung ương kiểm tra công tác GDQP – An ninh thành phố Bắc Kạn

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2015 và những năm tiếp theo. Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho HSSV luôn đảm bảo đúng nội dung chương trình, kết quả đạt khá, tổ chức bắn đạn thật đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Tiếp đó Đoàn đã yêu cầu thành phố làm rõ một số vấn đề mà các thành viên trong đoàn kiểm tra quan tâm. về thực hiện  hoạt động của hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh, kiện toàn hội đồng , ban hành hoạt động văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách công tác giáo dục quốc phòng, kiêm tra giáo án trong luyện tập. tại buổi kiểm tra Đoàn đã kiểm tra trắc nghiệm nhận thức QP- AN đối với đối tượng 2 đối tượng 3 qua đó cho thấy kết quả đều đạt 100% giỏi.

Phát biểu kết luận, Đồng chí Nguyễn Văn Thành ủy viên trung ương Đảng – phó chánh Văn phòng trung ương Đảng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thành phố đạt được. Bên cạnh đó đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thành phố Bắc  Kạn cần triển khai thực hiện để công tác GDQP&AN của Thành phố đạt kết quả cao hơn./.

Kiểm tra trắc nghiệm GDQP&AN với đối tượng 2 đối tượng 3