Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh làm việc tại thành phố Bắc Kạn

Chiều 22/2, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đình Điệp- Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại thành phố Bắc Kạn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở KH&CN, Hội đồng KH&CN thành phố giao cho phòng Kinh tế là cơ quan thường trực tham mưu triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Phát động phong trào lao động sáng tạo, lựa chọn các tiến bộ KH&CN, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất để phổ biến áp dụng tại địa phương.

Đến nay, thành phố có 05 đề tài, dự án đang duy trì sử dụng gồm: Ứng dụng công nghệ gia cố móng bằng chất liên kết thủy hóa vô cơ (HRB) trong xây dựng đường nông thôn; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau; giải pháp xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn thành phố; giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức dùng nước quản lý công trình thủy lợi tỉnh; ứng dụng khoa học công nghệ trong tuyển chọn cây ưu tú và phát triển cây mơ vàng tại tỉnh Bắc Kạn. Năm 2022, thành phố có 10 nhà lưới công nghệ cao chuyên trồng các loại rau, củ, quả, hoa với diện tích 1ha, đặc biệt có sản phẩm dưa lưới của HTX Dương Quang thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap được cấp giấy chứng nhận;  01 mô hình rau thủy canh kết hợp nuôi cá lăng (mô hình đầu tiên trồng rau Aquaponics) ; có 221 ha rau, đậu các loại (tăng 96 ha), năng suất 122,6 tạ/ha, sản lượng ước đạt 2.709 tấn (tăng hơn 1.000 tấn) so với năm 2017.

Năm 2023, thành phố có 06 đề tài, dự án đang triển khai thực hiện: Dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng rừng gỗ lớn, hỗn loài, đa mục đích nhằm tăng năng suất, giá trị sản phẩm lâm nghiệp; Dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo quản và chế biến nhằm đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm chuối tây Bắc Kạn; Dự án tuyển chọn, nhân giống cây trám đen có năng suất quả cao, chất lượng quả; Dự án ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình nuôi trồng nấm dược liệu Linh Chi, nấm vân chi từ nguyên liệu ngọn, cành cây keo; Đề tài nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật gốc và sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất rau hữu cơ và Đề tài nghiên cứu thực trạng và định hướng phát triển cây quế tại tỉnh Bắc Kạn.

Việc triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có sản phẩm đăng ký quyền sử dụng mã số, mã vạch, ghi nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc được thực hiện thường xuyên, đặc biệt trong thời gian hoàn thiện sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP hằng năm. Từ năm 2018 đến nay, thành phố đã hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sử dụng mã số, mã vạch, ghi nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc cho 43 sản phẩm để tham gia Chương trình OCOP. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được các cơ quan thực hiện áp dụng, duy trì thực hiện; công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng; thanh tra cũng được tăng cường.

Trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh đánh giá cao kết quả triển khai hoạt động KH&CN của thành phố thời gian qua. Nhiều đề tài, dự án được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Điệp- Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, Trưởng đoàn Hội đồng KH&CN tỉnh đề nghị thành phố Bắc Kạn tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 14/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Rà soát, kiện toàn bổ sung thành viên Hội đồng KH&CN thành phố. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP việc đăng ký quyền sử dụng mã số, mã vạch, ghi nhãn hàng hoá, truy xuất nguồn gốc, bảo hộ nhãn hiệu. Duy trì, quản lý theo TCVN ISO 9001:2015. Thường xuyên triển khai ứng dụng, nhân rộng các đề tài, dự án, sáng kiến đem lại hiệu quả./.

Đặng Tuyết