Hội đồng nhân dân phường Huyền Tụng tổ chức kỳ họp bất thường

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã nhất trí miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức vụ chủ chốt của chính quyền địa phương. Kết quả, ông Hà Đức Tuyên, Bí thư Đảng ủy phường được bầu bổ sung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân; ông Nông Văn Duyên, Phó Bí thư Đảng ủy phường được bầu bổ sung giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Huyền Tụng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Đại biểu HĐND phường bỏ phiếu bầu cử bổ sung

chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Huyền Tụng