Hội đồng nhân dân xã Nông Thượng tổ chức kỳ họp bất thường

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đối với ông Hà Văn Ngân do nghỉ chế độ hưu trí. Đồng thời Hội đồng nhân dân xã thảo luận, bầu bổ sung bà Nông Thị Tươm, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nông Thượng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 với số phiếu tín nhiệm đạt 100% so với đại biểu HĐND dự bầu; bằng 95% so với tổng số đại biểu HĐND xã./.