Hội đồng thẩm định thành phố họp xét hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid – 19

Chiều ngày 29/11, Hội đồng thẩm định hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid – 19 thành phố tổ chức họp xét (đợt 4). Đồng chí  Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì.  

Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, phòng Lao động, Thương binh & Xã hội thành phố thông qua Tờ trình số 293, 294, 295/TTr-LĐTBXH về việc thẩm định hồ sơ, danh sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương;  người điều trị Covid – 19, cách ly y tế; hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đợt 4, phòng Lao động, Thương binh & Xã hội thành phố đề nghị Hội đồng thẩm định thành phố Bắc Kạn xem xét, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid – 19 tổng số tiền gần 187 triệu đồng. Trong đó, xem xét hỗ trợ 29 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương tổng kinh phí gần 119 triệu đồng; đối với người điều trị Covid -19, cách ly y cho 03 đối tượng số tiền trên 05 triệu đồng; 21 hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 số tiền 63 triệu đồng.

Việc triển khai Nghị quyết 68 và Quyết định số 23 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ một cách kịp thời góp phần thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế; kịp thời động viên, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh vượt qua khó khăn. Các chính sách hỗ trợ lần này được thực hiện theo hướng giảm tối đa thủ tục, thời gian, để giúp các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nhanh nhất với sự hỗ trợ của Nhà nước./.

Đặng Tuyết