Hội đồng thẩm định thành phố họp xét hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid – 19

Chiều ngày 14/10, Hội đồng thẩm định hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid – 19 thành phố Bắc Kạn tổ chức họp xét (đợt 3). Đồng chí Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Toàn cảnh cuộc họp

          Tại cuộc họp, phòng Lao động, Thương binh & Xã hội thành phố thông qua Tờ trình số 241, 243, 244/TTr-LĐTBXH về việc thẩm định hồ sơ, danh sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị Covid – 19 cách ly y tế theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đợt 3, Hội đồng thẩm định thành phố Bắc Kạn xét duyệt hỗ trợ cho 149 đối tượng gồm: trẻ em và người cách ly y tế,  hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Tổng số tiền hỗ trợ gần 212 triệu đồng. Trong đó, mức hỗ trợ thấp nhất là 560.000đ/01 đối tượng; mức hỗ trợ cao nhất là 03 triệu đồng/1 hộ kinh doanh gặp khó khăn. Các đối tượng, hồ sơ và thành phần hồ sơ đảm bảo đúng với quy định và đủ điều kiện hỗ trợ tại Chương VII, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ./.

                               Đặng Tuyết