Hội khuyến học thành phố Bắc Kạn sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2016

Hiện nay, Hội Khuyến học thành phố Bắc Kạn có 153 chi hội, với 8389 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đã thực hiện khá hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch, trong đó, toàn thành phố hiện có 7878 gia đình đăng ký thực hiện danh hiệu “Gia đình học tập”, 09 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, 108 thôn, tổ đăng ký “Cộng đồng học tập”, 20 đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập”, các hoạt động khuyến học tại cơ sở được thực hiện tốt. Hội khuyến học thành phố vận động thu tổng nguồn quỹ khuyến học được trên 36 triệu đồng để hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài. Từ nguồn quỹ thu được Hội đã hỗ trợ khen thưởng trên 22 triệu đồng cho 40 học sinh, 19 giáo viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp Quốc gia và 128 học sinh vượt khó học tốt. Hội khuyến học 08 xã, phường cũng đã vận động được trên 94 triệu đồng khen thưởng cho 216 giáo viên học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016.

Sáu tháng cuối năm, Hội khuyến học thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, địa phương về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh xây dựng quỹ khuyến học để hỗ trợ cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện học tập tốt hơn.