Hội khuyến học thành phố Bắc Kạn tổng kết năm 2016

Trong năm qua, Hội Khuyến học thành phố đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, duy trì tốt hoạt động tổ chức Hội từ thành phố đến cơ sở và khu dân cư. Đến nay Hội Khuyến học thành phố có 156 chi hội với tổng số trên 9.800 hội viên. Hội thường xuyên đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài ở trong và ngoài nhà trường góp phần xây dựng xã hội học tập. Chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố giữ vững duy trì phổ cập giáo dục các độ tuổi, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Phối hợp cùng Hội giáo chức tư vấn, thẩm định, giám sát thực hiện các chủ trương chính sách, kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo. Triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020”. Trong năm có trên 7.500 hộ đạt gia đình học tập đạt, chiếm tỷ lệ trên 92%; 100% dòng họ đạt dòng họ  học tập.  Có 03 đơn vị cộng đồng cấp xã xếp loại tốt, 05 cộng đồng cấp xã xếp loại khá. Trong năm Hội đã khen thưởng 153 học sinh giỏi về văn hóa, năng khiếu các cấp; Trao 13 xuất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, khen thưởng 28 thi đỗ đại học, cá nhân hội viên, giáo viên, gia đình hiếu học …tiêu biểu với tổng số tiền trên 53 triệu đồng. Hội khuyến học xã phường khen thưởng hỗ trợ cho trên 3.600 lượt học sinh giỏi với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Năm 2017, Hội Khuyến học thành phố sẽ thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội khuyến học, đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người được học tập thường xuyên, học suốt đời…