Hội khuyến học thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2016

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, năm 2015, Hội đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, phát triển hội và hội viên. Hiện nay Hội khuyến học thành phố Bắc Kạn có 153 chi hội với tổng số trên 8.380 hội viên. Hội thường xuyên đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài ở trong và ngoài nhà trường góp phần xây dựng xã hội học tập. Chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố giữ vững duy trì phổ cập giáo dục các độ tuổi, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Phối hợp cùng Hội giáo chức tư vấn, thẩm định, giám sát thực hiện các chủ trương chính sách, kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo. Triển khai Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020”.  Trong năm có 7.884 gia đình đăng ký phấn đấu gia đình hiếu học, 07 dòng họ đăng ký dòng họ hiếu học. Kết quả có 6.849 hộ đạt, chiếm tỷ lệ 86,87%. 100% dòng họ đạt dòng họ hiếu học.  Có 05 đơn vị cộng đồng cấp xã xếp loại khá, 05 cộng đồng cấp xã xếp loại trung bình.Hội khuyến học xã, phường đã mở được 90 lớp với tổng số trên 4.550 lượt người tham dự về kiến thức trồng trọt, sản xuất, chăn nuôi, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe. Trong năm đã khen thưởng 127 học sinh giỏi về văn hóa, năng khiếu các cấp; Trao 05 xuất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, khen thưởng 22 thi đỗ đại học, cá nhân hội viên, giáo viên, gia đình hiếu học …tiêu biểu với tổng số tiền 46 triệu đồng. Hội khuyến học xã phường khen thưởng hỗ trợ cho 2.242 lượt học sinh giỏi với tổng số tiền hơn 110 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lèng Văn Tý – Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bắc Kạn cho rằng: Phát huy vai trò là đươn vị dẫn đầu toàn tỉnh về công tác khuyến học, ngoài những hoạt động thường xuyên Hội khuyến học thành phố Bắc Kạn cần chú trọng triển khai kế hoạch hoạt động của hội khuyến học Việt Nam để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội khuyến học các cấp. Triển khai tốt Thông tư 44 và sau khi thực hiện thí điểm Đề án 281 “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020” chuyển sang nhân rộng. Cán bộ hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để xây dựng xã hội học tập.

Nhân dịp này, Hội khuyến học thành phố Bắc Kạn tặng giấy khen cho 39 tập thể, 40 cá nhân  và 72 gia đình hiếu học tiêu biểu các cấp năm 2015./