Hội khuyến học thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2023

sáng 30/12, Hội khuyến học thành phố Bắc Kạn tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.Đến dự có các đồng chí Đỗ Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh; Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố đã tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022

Trong năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền; sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, sự ủng hộ của các doanh nghiệp và sự nỗ lực, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ khuyến học từ thành phố đến cơ sở, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trên địa bàn tiếp tục được duy trì ổn định, có nhiều sáng tạo phù hợp với tình hình hiện nay. Đến nay, toàn thành phố Bắc Kạn có 161 chi hội và Ban khuyến học, với 11.089 hội viên. Năm 2022, Hội Khuyến học thành phố đã đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Trong năm, đã có 10.110 hộ đạt danh hiệu “gia đình học tập”, 09 “dòng họ học tập”, 101 thôn, tổ dân phố đạt“Cộng đồng học tập” và 26 “Đơn vị học tập”. Trong năm, các cấp hội đã thu quỹ được hơn 768 triệu đồng và tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, khen thưởng học sinh nghèo vượt khó …với tổng số tiền trên 481 triệu đồng( trong đó, Hội Khuyến học thành phố khen thưởng hơn 66 triệu đồng).

Năm 2023, Hội Khuyến học thành phố tiếp tục triển khai thực hiện chương trình “Đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030” và “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn thành phố. Tiếp tục củng cố và phát triển hội viên; phát động phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài trong các cấp hội…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh và đồng chí  Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả Hội khuyến học  thành phố đạt được trong năm qua và nhất trí với phương hướng công tác của Hội năm 2023, đồng thời đề nghị trong thời gian tới các cấp Hội tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác khuyến học; thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, các mô hình học tập và phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài; quan tâm khuyến khích đối với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt công tác phát triển hội viên; thực hiện quản lý nguồn quỹ khuyến học đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy định.

Tại hội nghị, Hội khuyến học thành phố Bắc Kạn đã tặng giấy khen cho 19 tập thể, 18 cá nhân, 04 dòng họ học tập và 18 gia đình học tập, vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022./.

                                          Hoàng Thạc