Hội LH.PN – LĐLĐ thành phố Bắc Kạn: Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LH.PN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017)

        Tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, vẻ vang trong 87 năm thành lập và phát triển của Hội LHPN Việt Nam. Phát huy những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ phụ nữ đi trước, các cấp Hội phụ nữ thành phố Bắc Kạn luôn vận dụng nhiệm vụ của Hội gắn với thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thành phố, tổ chức tốt các phong trào thi đua, thu hút được sự tham gia nhiệt tình hưởng ứng của các tầng lớp phụ nữ trong phong trào thi đua yêu nước như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động… Trong công tác tuyên truyền, các cơ sở Hội tổ chức xây dựng các tiểu phẩm, các chuyên đề về các hoạt động của Hội để tuyên truyền sâu rộng đến tận cơ sở, xây dựng các Câu lạc bộ, đội, nhóm tập hợp theo từng đối tượng, với các nội dung: Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia học tập Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; giáo dục truyền thống, các chuyên đề sức khỏe, tổ chức cuộc sống gia đình, tuyên truyền các Luật như: Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật giao thông đường bộ với nhiều hình thức đa dạng thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

      

Các đại biểu ủng hộ Quỹ “Mái ấm tình thương”

          Các mô hình “Mỗi chi hội giúp 01 hộ thoát nghèo”, “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo”, “Nuôi lợn tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”… tạo được sự lan tỏa trong cán bộ hội viên. Với số tiền tiết kiệm được trên 1 tỷ đồng, các cấp hội đã giúp cho hơn 1 nghìn lượt hội viên phụ nữ vay không tính lãi phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Bên cạnh đó, chính sách an sinh xã hội luôn được Hội chú trọng thực hiện với nhiều hình thức phong phú, trong nhiều năm, Hội đã vận động hỗ trợ 110 suất học bổng và trên 100 góc học tập cho học sinh nghèo hiếu học trị giá trên 100 triệu đồng, xây dựng và sửa chữa “Mái ấm tình thương” với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Hội vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng thực hiện nếp sống văn minh đô thị, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã xây dựng được 46 đoạn đường phụ nữ tự quản, 23 lò đốt rác, tuyên truyền cho trên 1000 hộ cùng tham gia bảo vệ môi trường. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh đã từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động được tiềm năng và sức sáng tạo của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong các phong trào do Hội phát động. Qua đó, đã tập hợp và phát triển hội viên đạt trên 75%, tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt trên 82%.

Tại Lễ kỷ niệm, các hội viên đã tham gia mổ lợn tiết kiệm với số tiền gần 680 triệu đồng và ủng hộ Quỹ “Mái ấm tình thương” với số tiền gần 22 triệu đồng./.