Hội LHPN thành phố Bắc Kạn kiểm tra công tác hội và phong trào phụ nữ tại Hội LHPN các xã, phường

Thực hiện Chương trình công tác Hội và Kế hoạch kiểm tra hoạt động công tác Hội năm 2020; trong tháng 3 và tháng 6 năm 2020, Hội LHPN thành phố thành lập Đoàn kiểm tra do đồng chí Vũ Thị Kim Quỳnh – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố  làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ tại Hội LHPN 8 xã phường. Làm việc với Đoàn kiểm tra tại các xã, phường có các đồng chí lãnh đạo đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND – UBND xã, phường, các chị trong BTV, BCH Hội LHPN xã, phường, chi hội trưởng và tổ trưởng các tổ Tiết kiệm vay vốn.

Đoàn kiểm tra thăm mô hình trồng cây quế của chi hội phụ nữ thôn Tân Thành, xã Nông Thượng

Với mục đích kiểm tra để nắm bắt tình hình hoạt động và đánh giá đúng thực trạng phong trào phụ nữ tại mỗi cơ sở Hội; phát hiện những mô hình mới, cách làm hiệu quả; đồng thời hướng dẫn cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tại các buổi làm việc đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua năm 2019, những tháng đầu năm 2020, trong đó tập trung các nội dung: Đánh giá tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân; thuận lợi, khó khăn và những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở.

Qua kiểm tra cho thấy, Hội LHPN các xã, phường đã bám sát chương trình công tác năm của Hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy cùng cấp, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Hội; lựa chọn các vấn đề trọng tâm ưu tiên, chủ động lồng ghép với các chương trình để có nguồn lực thực hiện nhiệm vụ. Nhiều đơn vị đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, trong chỉ đạo có đầu tư chiều sâu, chú trọng những việc mới, việc khó, duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả, phù hợp với tình hình của địa phương .Hệ thống sổ sách được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định.

Đồng thời, qua kiểm tra thực tế tại các chi hội và các tổ tiết kiệm vay vốn Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong hoạt động công tác Hội, trong quản lý các nguồn vốn vay do Hội phụ nữ quản lý và  đề nghị Hội LHPN các xã, phường nghiêm túc tiếp thu và thực hiện trong thời gian tới./.

Vũ Quỳnh