Hội LHPN thành phố Bắc Kạn nhiều việc làm thiết thực trong xây dựng nông thôn mới

Năm 2017, để xã Nông Thượng về đích đầu tiên chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN thành phố Bắc Kạn tiếp tục phát động các cuộc vận động, phong trào có liên quan đến hoạt động xây dựng nông thôn mới tới toàn thể hội viên. Chủ động phối hợp với các hội, đoàn thể kết nghĩa trong và ngoài tỉnh khảo sát, đầu tư xây dựng thêm một số lò đốt rác thủ công tại xã Nông Thượng. Chỉ đạo cơ sở hội phụ nữ tuyên truyền hội viên nâng cao vài trò, trách nhiệm tham gia tích cực hoạt động xây dựng nông thôn mới tại đại phương./.