Hội LHPN thành phố tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp và BHXH, BHYT tự nguyện

Ngày17/12/2021, Hội LHPN thành phố phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp và BHXH, BHYT tự nguyện cho 60 cán bộ Hội phụ nữ các cấp.

Tại đây, đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt đã được lãnh đạo Hội LHPN thành phố quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ VII; nghe bà Lê Thị Kim Hoàn – Trưởng phòng Truyền thông BHXH tỉnh Bắc Kạn cung cấp các thông tin, chính sách, pháp luật liên quan đến BHXH, BHYT tự nguyện và tư vấn, giải đáp thắc mắc liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng chí Lê Thị Kim Hoàn – Trưởng phòng Truyền thông BHXH tỉnh Bắc Kạn cung cấp các thông tin, chính sách, pháp luật liên quan đến BHXH, BHYT tự nguyện.

 Thông qua hội nghị, giúp các cán bộ hội phụ nữ chủ chốt nắm được các vấn đề cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, BHXH, BHYT tự nguyện… từ đó tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp để vận dụng sáng tạo Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo phụ nữ.

 Kiều Oanh – VP Khối MTTQ và các đoàn thể thành phố