Hội Liên hiệp phụ nữ phường Sông Cầu tặng quà gia đình chính sách

Hội liên hiệp phụ nữ phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn đã đến thăm gia đình mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Tỵ tại tổ 17 cùng 03 gia đình thương binh, bệnh binh tại tổ 12 và tổ 4 với tổng số tiền 800.000 đồng. Đây là hoạt động thường xuyên được Hội LHPN phường Sông Cầu duy trì, ngoài ra hội cũng vận động các chi hội thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa phù hợp với điều kiện thực tế của các gia đình chính sách, nhằm  tri ân người có công.

Từ những việc làm trên, Hội được đánh giá có nhiều hoạt động thiết thực các phong trào đền ơn đáp nghĩa tại địa phương./.