Hội nghị bàn biện pháp huy động tiếp nhận lực lượng dự bị động viên

Tại Hội nghị, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn đã báo cáo kế hoạch tiếp nhận Quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật  thời chiến; kế hoạch tiếp nhận Quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2016; Báo cáo dự thảo nghị quyết Hội đồng NVQS thành phố phân công thành viên Hội đồng NVQS. Trong đó từng nội dung đã có phân công cụ thể công việc phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị.

Kết luận Hội nghị đồng chí Đinh Quang Tuyên – Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố yêu cầu  cấp ủy chính quyền từ thành phố đến xã, phường cần tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành nhiệm vụ cho quân nhân dự bị, làm chủ phương tiện kỹ thuật; Phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương về nhiệm vụ động viên; Tập trung chỉ đạo, chuẩn bị chặt chẽ mọi mặt trước khi động viên. Cơ quan quân sự các cấp phải tiến hành hiệp đồng cụ thể với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan của địa phương và các đơn vị nhận nguồn; Tổ chức khung, chỉ huy huấn luyện, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, thực hiện chặt chẽ ở từng khâu, từng nhiệm vụ. Quan tâm bảo đảm tốt cơ sở vật chất, đời sống tinh thần cho bộ đội trong điều kiện dã ngoại, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc.