Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn khóa VI (bất thường)

 Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đã bầu đồng chí Ngọc Văn Biên, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vậnThành ủy Bắc Kạn tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.