Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ năm, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 29/6/2021, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ năm (mở rộng) để kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; thông qua dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã báo cáo kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng 6 tháng cuối năm 2021; thông qua dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh gồm: Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về  tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” trong tình hình mới; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021, cấp ủy, chính quyền thành phố đã tích cực chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ phát triển ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.659 tỷ đồng, bằng 51,05% NQ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 235 tỷ đồng; lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường được tăng cường; phát triển Nông – Lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa được chú trọng; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tăng cường. Đảng bộ thành phố tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, tiến độ triển khai một số chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 đề ra còn chậm (thu ngân sách, tiến độ giải ngân các nguồn vốn, thành lập mới hợp tác xã, kết nạp đảng viên mới…).Việc giải quyết những hạn chế trong công tác quản lý đô thị chưa thật hiệu quả và quyết liệt. Công tác dự báo, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân có lúc chưa kịp thời. Một số địa phương, đơn vị còn chậm xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng…

Hội nghị tập trung thảo luận, các ý kiến tham gia của đại biểu cơ bản nhất trí với văn bản trình tại hội nghị, tuy nhiên một số ý kiến tham gia tập trung vào làm rõ một số chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung trong danh mục của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận những kết quả đạt được và sự cố gắng của các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 06 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ để xác định giải pháp phù hợp, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đề ra. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách; triển khai thực hiện các công trình, dự án và giải ngân nguồn vốn. Tăng cường thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông và hệ thống đường thoát hiểm tại một số khu dân cư. Làm tốt công tác chăm sóc quản lý, bảo vệ rừng; trồng rừng theo kế hoạch và tham gia Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Chính phủ. Duy trì công tác trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021 theo kế hoạch. Quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, tỉnh và thành phố. Quan tâm công tác phát triển Đảng và chú trọng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch./.

Hà Ngà