Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 06/10, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ sáu (mở rộng) để kiểm điểm công tác 09 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện nghị quyết nhiệm vụ năm 2021, cấp ủy, chính quyền thành phố đã tích cực chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ phát triển cơ bản ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.404 tỷ đồng, bằng 73,96% NQ, thu ngân sách đạt 99,273 tỷ đồng, bằng 64% NQ. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường được tăng cường; phát triển nông – lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và thúc đẩy phát triển các hợp tác xã. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được chú trọng. Các cấp ủy đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bên cạnh đó, tiến độ triển khai một số chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 đề ra còn chậm (kết quả thu ngân sách, tiến độ giải ngân các nguồn vốn, kết nạp đảng viên mới…). Diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là việc thu hút đầu các nguồn lực đầu tư và tiến độ triển khai một số công trình, dự án trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn yếu tố phức tạp; trong đó nổi lên tội phạm lừa đảo qua mạng…

Hội nghị tập trung thảo luận, các ý kiến tham gia của đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo trình tại hội nghị, tuy nhiên một số ý kiến tham gia tập trung vào làm rõ một số chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021, trọng tâm là công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch, công tác quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng và phát triển Đảng…

Phát biểu kết luận, đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận kết quả đạt được. Đồng chí yêu cầu, trong 3 tháng cuối năm 2021, các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá tình hình; kịp thời đề ra giải pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép phát triển kinh tế – xã hội gắn với làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các công trình, dự án. Tiếp tục hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Làm tốt công tác quốc phòng – quân sự địa phương, duy trì đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức tiếp xúc, đối thoại và giải quyết đơn thư của công dân. Quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Thực hiện việc biên soạn cuốn lịch sử đảng bộ địa phương theo kế hoạch. Tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên. Chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên cấp xã, phường. Tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, các tổ chức đảng và bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021 theo hướng dẫn./.

Hà Ngà