Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn tháng 12/2022

 Sáng ngày 08/12, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 12/2022.   Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp BTV tháng 12/2022.

  Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất một số nội dung: công tác tổ chức cán bộ; quyết định thành lập Tổ công tác của cấp ủy kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các xã, phường. Xin ý kiến dự thảo các văn bản gồm: Báo cáo tổng kết năm 2022; Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023; Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ năm 2023;  Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực,  Ban Thường vụ từ Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Mười (05/10/2022) đến nay; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy.

Các đại biểu cũng xem xét nội dung đề nghị của UBND thành phố gồm: Dự thảo kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nguồn ngân sách địa phương điều hành). Tờ trình xin ý kiến về điều chỉnh chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa VII và Nghị quyết năm 2023 của cấp ủy; việc tổ chức bắn pháo hoa bằng hình thức xã hội hóa; nội dung kế hoạch xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân giai đoạn 2021- 2025. Thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023./.

                                   Đặng Tuyết