Hội nghị biểu dương khu dân cư, Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu (giai đoạn 2009-2012)

Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn thị xã Bắc Kạn từ năm 2009 đến năm 2013 đã đạt được nhiều kết quả. Chính là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cộng đồng dân cư, toàn dân tộc trên địa bàn thị xã đồng tình hưởng ứng. Nội dung của Cuộc vận động đã thực sự trở thành đồng lực, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong từng gia đình, từng khu dân cư. Nhiều khu dân cư tiêu biểu điển hình như tổ 8A phường Đức Xuân, là  khu dân cư có bề dày thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng đô thị văn minh và thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, nhiều năm liên tục giữ vững khu dân cư văn hóa đã được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen; tổ 13 phường Nguyễn Thị Minh Khai gắn nội dung Cuộc vận động với phong trào thi đua gia đình sức khỏe, khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự đô thị, khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông; khu dân cư tổ 12 phường Sông Cầu gắn nội dung Cuộc vận động với khu dân cư tự quản trật tự an ninh; Khu dân cư thôn Tổng Nẻng, thôn Nà Bản xã Xuất Hóa, thôn Khuổi Chang xã Nông Thượng gắn nội dung cuộc vận động với xây dựng nông thôn mới…Ngoài ra còn nhiều khu dân cư lựa chọn phong trào gắn với việc thực hiện nội dung Cuộc vận động như: Đèn điến chiếu sáng ngõ hẻm; khu dân cư xanh, sạch đẹp; khu dân cư tự quản hành lang vỉa hè…

Thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được gắn với các Phong trào thi đua trong thời gian qua,  nhân dân ở các khu dân cư đã nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương; tham hỏi động viên các gia đình chính sách người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.. thắt chặt tình đoàn kết trong khu dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng luôn được giữ vững, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Từ những thành tích đạt được, tại hội nghị biểu dương lần này đã có 24 khu dân cư và 32 Trưởng ban công tác Mặt trận được Ủy ban nhân dân thị xã tặng giấy khen. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng giấy khen cho 02 khu dân cư và 02 Trưởng ban công tác Mặt trận tiểu biểu xuất sắc giai đoạn 2009-2013.