Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố Bắc Kạn

Chiều 11/5/2022, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 -2025, 2026-2031. Đồng chí Cù Ngọc Cường – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn, Chủ tịch HĐND thành phố  dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố nhằm tạo sự chủ động, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển chung của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, bằng sự công tâm, khách quan, các đại biểu đã dành thời gian xem xét, nghiên cứu, tiến hành bỏ phiếu lựa chọn giới thiệu nguồn nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp thành phố, cấp phòng, ban nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, đáp ứng tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực, độ tuổi, trách nhiệm nêu gương, khả năng đảm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ giao,..

Triệu Biển