Hội nghị công bố Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Đề án Quy hoạch được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt thông qua Quyết định 1556/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo quy hoạch được công bố, Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với những nội dung chính sau: Quy hoạch tuyên truyền trực quan và quảng cáo không có mục đích sinh lợi; Quy hoạch quáng cáo ngoài trời.

Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 1 (từ năm 2014 – 2016): Rà soát, khắc phục hiện trạng trái Quy hoạch; xây dựng điểm các loại hình có trong Quy hoạch; lựa chọn, xây dựng một số bảng chào, bảng đèn LED, hệ thống bảng tuyên truyền trực quan, quảng cáo ngoài trời, bảng hộp đèn tại thị xã Bắc Kạn, hệ thống bảng quảng cá, rao vặt trên địa bàn toàn tỉnh…xây dựng hệ thống cột treo băng rôn theo đúng những vị trí đã được quy hoạch;

 Giai đoạn 2 (Từ năm 2017-2020)Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống tuyên truyền trực quan, xây dựng các bảng chào, bảng tấm lớn tuyên truyền trực quan tại thị xã Bắc Kạn và các huyện trên các tuyến đường mới được xây dựng, đồng thời tổng kết, báo cáo kết quả việc thực hiện Quy hoạch;

 Giai đoạn 3 (định hướng 2020 – 2030): Trên cơ sở phát triển của tỉnh Bắc Kạn, có thể tiến hành thay thế các bảng tuyên truyền, quảng cáo đã thực hiện giai đoạn 2013-2020 bằng các công nghệ phù hợp hơn như hệ thống các bảng đèn LED hoặc công nghệ tiến tiến khác, đồng thời tiếp tục khảo sát, bổ sung Quy hoạch./.