Hội nghị đảm bảo an ninh trật tự trong các trường học tại thành phố Bắc Kạn

Sáng ngày 5/1/2021, thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị đảm bảo an ninh trật tự trong các trường học trên địa bàn thành phố. Chủ trì có đồng chí Dương Hữu Bưỡng – Tỉnh ủy viên, phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn hiện có 29 trường học gồm 09 trường Mầm non; 08 trường Tiểu học; 06 trường THCS; 03 trường THPT; 01 trường Cao đẳng Bắc Kạn; 01 trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục hướng nghiệp, 01 Trung tâm Giáo dục Trẻ em khuyết tật cấp tỉnh. Số học sinh theo học tại các trường là 13.185 học sinh.

Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong hoạt động giáo dục, đào tạo, trong những năm qua lực lượng Công an thành phố luôn chủ động, phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các văn bản ký kết giữa ngành Công an và ngành Giáo dục và đào tạo trên lĩnh vực này. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quần chúng, đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các trường học, cơ sở giáo dục đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Xây dựng mô hình phòng chống ma túy chất hướng thần, thuốc lá điện tử,… tạo môi trường lành mạnh, không tệ nạn và khói thuốc trong các trường học trên địa bàn; ngăn chặn kịp thời các hoạt động tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép giữa các nhóm học sinh, thanh niên…

Qua triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với các hoạt động giáo dục, đào tạo trong thời gian qua trên địa bàn thành phố vẫn còn nổi lên một số vấn đề khó khăn, vướng mắc cần phải tập trung giải quyết như: Số ít nhà trường chưa thực sự quan tâm đến công tác đảm bảo  an ninh trật tự tại các trường, chủ yếu chú trọng vào công tác chuyên môn. Trao đổi thông tin giữa các nhà trường và cơ quan Công an còn hạn chế, có nhà trường sợ ảnh hưởng đến thi đua của tập thể nên dấu những vụ việc sai phạm, không báo cáo lên cấp trên. Đảm bảo an ninh trật tự tại một số trường học trên địa bàn vẫn chưa được chú trọng, công tác bảo vệ trường học nhiều khi chưa được tiến hành thường xuyên; do đó đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan ANTT tại các trường học như: đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, cướp giật, tình trạng học sinh đánh nhau, tình trạng học sinh sử dụng pháo, nhiều học sinh sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, học sinh đi xe máy đến trường khi chưa đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật… đã ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường – học sinh đối với xã hội và phụ huynh học sinh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận trong những năm tiếp theo để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đối với các hoạt động giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả một số mặt công tác sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các hoạt động giáo dục, đào tạo; trọng tâm là tổ chức tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục; thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến tình hình, công tác bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục; trong đó tập trung nắm, trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm khác có tác động đến hoạt động giáo dục, đào tạo, các thông tin liên quan công tác bảo vệ nội bộ, các tình hình, hoạt động của ngành giáo dục; Nâng cao hiệu quả việc nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của học sinh, sinh viên thông qua môi trường mạng, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh địa phương chỉ đạo tổ chức Đoàn, tăng cường đối thoại, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của học sinh thông qua các trang web, diễn đàn trên mạng internet… nhằm nắm bắt kịp thời các diễn biến tâm lý trong tình cảm, tư tưởng, các khó khăn và bức xúc của HS trong gia đình và trên mạng xã hội, để có giải pháp xử lý kịp thời, thỏa đáng…

Minh Cường