Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 – 2020

Sáng ngày 28/6, LĐLĐ thành phố tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2015 – 2020. Đến dự có đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn

phát biểu tại hội nghị

Trong 5 năm qua, LĐLĐ thành phố thường xuyên phát động thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử, các ngày lễ lớn của tỉnh, thành phố và của đất nước. Chủ động xây dựng kế hoạch bám sát quy chế thi đua khen thưởng, tổ chức phát động thi đua tới toàn thể cán bộ CNVCLĐ trong toàn thành phố. Phong trào thi đua trong CNVCLĐ trọng tâm là phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào: “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, phong trào “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” và phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và phòng, chống các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ”. Tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới tại 02 xã Nông Thượng và Dương Quang với nhiều hoạt động tích cực như: ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét sông suối, ủng hộ ủng hộ 01 ngày lương …. với tổng số tiền trên 340 triệu đồng.

Tổng kết phong trào thi đua, hàng năm có từ 90 – 95 % cán bộ CNVCLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Trong đó, có trên 15% cá nhân được công nhận CSTĐ các cấp và được các cấp khen thưởng;  Có trên 68-70% tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và có 25% tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Có trên 75% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, trên 70% tập thể đạt tập thể công đoàn cơ sở vững mạnh; 48 lượt cá nhân, tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen; 05 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, …

Nhân dịp này, LĐLĐ thành phố Bắc Kạn đã tặng giấy khen cho 15 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn giai đoạn 2015- 2020.

                                              Đặng Tuyết