Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2024

(backancity.gov.vn)- Chiều ngày 09/7, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Các đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ánh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy đồng chủ trì.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận cuộc họp

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cơ bản đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo đúng quy định, Điều lệ Đảng; nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị; qua kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát. Việc thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo quy định. Công tác thăm nắm tình hình cơ sở được quan tâm thực hiện.

Ban Thường vụ Thành uỷ đang thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát đối với 02 tổ chức đảng, 05 đảng viên; hoàn thành kiểm tra đối với 02 tổ chức đảng, 04 đảng viên (tăng 01 tổ chức đảng, 04 đảng viên so với cùng kỳ năm 2023). Nội dung kiểm tra, giám sát: Việc thực hiện quy chế làm việc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyên môn của đơn vị; việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thành phố; việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Qua kiểm tra kết luận tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra; còn một số tồn tại hạn chế đã chỉ đạo tổ chức đảng và đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại hạn chế về Thành ủy.

Cấp ủy các cấp kiểm tra 06 tổ chức đảng, 20 đảng viên, Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở kiểm tra 43 đảng viên (giảm 01 tổ chức đảng, 24 đảng viên so với cùng kỳ năm 2023); thực hiện giám sát chuyên đề đối với 02 tổ chức đảng 04 đảng viên  (giảm 02 đảng viên so với cùng kỳ năm 2023). Nội dung kiểm tra,giám sát: Việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc thực hiện quy chế làm việc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Qua kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp nhận 04 đơn tố cáo (tăng 02 đơn so với cùng kỳ năm 2023). Qua xem xét nội dung đơn tố cáo gửi đến nhiều cơ quan, đang được cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, do vậy đã thực hiện lưu đơn, theo dõi theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tổ chức bốc thăm đối tượng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024, kết quả lựa chọn được 13 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý công tác tại 10 cơ quan, đơn vị và ban hành thông báo cho người được xác minh tài sản, thu nhập và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. Hiện nay, đã ban hành quyết định, đang tiến hành kiểm tra xác minh tài sản, thu nhập  đối với 07 đảng viên, công tác tại 04 cơ quan theo kế hoạch.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tập trung vào một số nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện hoàn thành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024;  kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức thực hiện tốt công tác xác minh tài sản thu nhập. Tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác thăm nắm tình hình tại cơ sở; chủ động phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, giải quyết đơn tố cáo theo đúng quy định (nếu có). Tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; hội nghị tổng kết công tác năm 2024. Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025; chỉ đạo cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025 theo quy định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đảng bộ kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; rà soát kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát để tổ chức thực hiện theo đúng quy trình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên; kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; kê khai tài sản chính xác, trung thực./.

Đặng Tuyết