Hội nghị giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2024

(backancity.gov.vn)- Chiều ngày 09/7, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Toàn cảnh cuộc họp

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, chính quyền thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) và cải cách tư pháp. Tập trung triển khai thực kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được tăng cường, tình hình ANCT, TTATXH cơ bản ổn định; những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự được phát hiện, giải quyết kịp thời, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh hình thành “điểm nóng”; công tác phòng, tấn công, trấn áp các loại tội phạm được đẩy mạnh; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện đúng theo quy định pháp luật; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp ngày càng được nâng cao. Việc tiếp, đối thoại và giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân được các cấp ủy chú trọng, công tác, chống tham nhũng, lãng phí gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tiếp tục được quan tâm. Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực góp phần quan trọng đối với việc thực thi pháp luật của các cơ quan nội chính thành phố.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, thành phố Bắc Kạn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Các cơ quan nội chính chủ động thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thành phố theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm các quy chế phối hợp. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tổ chức diễn tập trong khu vực phòng thủ cấp xã năm 2024; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân; chú trọng công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tăng cường vai trò giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể đối với hoạt động của cơ quan Tư pháp; đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh với các loại tội phạm, phòng chống tham nhũng; chủ động nắm bắt tình hình trong Nhân dân.

Kết luận cuộc họp đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, các cơ quan khối nội chính đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt cán bộ đảng viên không được tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; tăng cường công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng; thăm nắm, rà soát công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2025./.

Đặng Tuyết