Hội nghị giao ban quân sự – quốc phòng 9 tháng năm 2016

 9 tháng qua công tác quân sự – quốc phòng đã đạt những kết quả toàn diện, nổi bật là: đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ như: (tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tuyển quân; đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; giáo dục QP – AN cho các đối tượng, trực sẵn sàng chiến đấu…); công tác đảng, công tác chính trị luôn thực hiện có nền nếp công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước; thi đua khen thưởng; giải quyết tốt chế độ chính sách cho các đối tượng theo Quyết định 142, 62 và Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần – kỹ thuật trong thực hiện các nhiệm vụ.

Trong thời gian tiếp theo, Ban chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ – CP và Nghị định 74/2010/NĐ – CP của Chính phủ. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và thực hành diễn tập tác chiến phòng thủ năm 2016 đạt kết quả tốt.