Hội nghị hiệp thương lần thứ hai chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sau khi nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan và nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Chính phủ – Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, hội nghị đã nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố trình bày báo cáo tình hình giới thiệu người ra ứng cử  đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, xã, phường.

Theo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, số lượng đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 được bầu là 30 đại biểu; tổng số giới thiệu là 60 người để đảm bảo số dư; Thường trực HĐND thành phố đã tiến hành điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thành phố chuyển cơ quan Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp. Sau khi thông báo, đến hết ngày 15/3/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã nhận được đầy đủ các biên bản giới thiệu và danh sách trích ngang của 30 cơ quan, tổ chức, đơn vị, xã, phường, tổ dân phố được phân bổ ứng cử viên là 60 người, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần và số lượng theo yêu cầu. Đến 17 giờ 00’ ngày 13/3/2016, không có trường hợp nào tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn.

Sau khi tổng hợp, chiều ngày 16/3/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã họp để trao đổi, thảo luận với Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử thành phố về tiêu chuẩn, biên bản giới thiệu người ứng cử, danh sách trích ngang lý lịch người ứng cử và thống nhất dự kiến: Số lượng người ứng cử còn 58 người (loại 02 người do quá tuổi quy định), dự kiến đưa vào danh sách sơ bộ 52 người, trong đó: Đại biểu nữ 21/52 người = 40,3%; đại biểu trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) là 11/52 người = 21,1%; đại biểu là người ngoài Đảng 7/52 người = 13,4%; đại biểu nhiệm kỳ trước tái cử 10/30 người = 33,3%; đại biểu là người dân tộc thiểu số 34/52 người = 65,3%.   

Với 6 lượt ý kiến tham gia thảo luận, cơ bản đại biểu đều nhất trí với danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố trình. Những vấn đề đại biểu còn băn khoăn như: Tuổi ứng cử của cán bộ chủ chốt để đáp ứng yêu cầu công tác trọn nhiệm kỳ; tổng hợp trích ngang chưa chính xác… được tiếp thu, giải trình, làm rõ tại hội nghị. Với sự đồng thuận cao, 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua số lượng và danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 52 người như trên. Hội nghị cũng bàn và thống nhất kế hoạch lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi những người có tên trong danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND thành phố cư trú theo quy định.