Hội nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn

(backancity.gov.vn) – Sáng ngày 02/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị báo cáo kết quả triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024. Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch HĐNVQS thành phố chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2024, chỉ tiêu tuyển quân của thành phố là 113 công dân, trong đó chỉ tiêu tuyển quân nghĩa vụ quân sự (NVQS) 90 công dân, công an 23 công dân. Để hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2024, Hội đồng NVQS thành phố đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từ đó tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu đạt chất lượng cao ở từng khâu, từng cấp. Các địa phương thực hiện tốt triển khai tốt bước, rà soát nguồn, xét duyệt thực lực, khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cấp xã, phường và khám tuyển ở cấp thành phố đúng quy trình, đúng luật, công khai, đồng thời phân công cán bộ các ban, ngành, đoàn thể tham gia tuyên truyền vận động thanh niên và gia đình, kịp thời nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, tạo được đồng thuận cao trong Nhân dân.

Đến thời điểm này tổng số công dân gọi khám sơ tuyển tại các xã, phường là 207 công dân, đủ điều kiện khám cấp thành phố 153 công dân. Công tác khám tuyển từ ngày 25 -27/10/2023 trong đó tổng điều khám Quân sự 125; Công an 28. Kết quả phân loại Quân sự đủ sức khỏe 45 công dân, không đủ sức khỏe 77. Công an đủ điều kiện sức khỏe 24; không đủ 04.

Trong thời gian tới Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố tiếp tục phối hợp với các ban, ngành chức năng làm tốt vận động, đa dạng hình thức, tuyên truyền về các thôn, tổ và coi đây là một tiêu chí đánh giá đối với từng hộ gia trong năm. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở rà soát, báo cáo, bổ sung số lượng công dân trong độ tuổi, tổ chức phát lệnh điều khám đợt 2 bảo đảm chỉ tiêu. Dự kiến khám vào tuần 4 tháng 11/2023. Chỉ đạo Công an xác minh, nắm tiêu chuẩn chính trị, hoàn chỉnh lý lịch, hồ sơ bảo đảm chặt chẽ trước khi công dân được gọi nhập ngũ, không để lọt công dân không đủ tiêu chuẩn gọi nhập ngũ do yếu tố chủ quan. Tham mưu tổ chức hội nghị hiệp đồng giao chỉ tiêu cho các xã, phường bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Phối hợp các đơn vị nhận nguồn tổ chức thâm nhập, chốt quân số, bàn giao hồ sơ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự; đặc biệt trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.  Xử lý nghiêm đối với công dân có hành vi chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự khi có lệnh gọi khám; đặc biệt sau khi đã có kết luận của hội đồng khám theo Nghị định số 37/NĐ-CP của Chính phủ, để răn đe, giáo dục. Có biện pháp quản lý chặt chẽ những công dân đủ điều kiện sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự sau khi đã có kết luận của Hội đồng khám./.

Minh Cường