Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015 của Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn.

Đồng chí Lưu Tiến Đức – Chủ tịch Hội CCB thành phố – Chủ trì cuộc họp và thông qua báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015.

Ngay từ đầu đầu năm Hội đã xây dựng kế hoạch hoạt động công tác hội. Hội CCB thành phố còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền về an toàn giao thông, hiến máu nhân đạo … thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “CCB gương mẫu. Động viên thanh niên lên đường ngập ngũ đạt 100%, trong đó có 10 con hội viên CCB và tặng quà trị giá 2.865.000đ. Đối với công tác kiểm tra, giám sát đạt 100% kế hoạch đề ra. Tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30/4, chào mừng thành phố Bắc Kạn và Đại hội Đảng bộ các cấp như: Tổ chức giao hữu bóng chuyền hơi giữa 7 đội, tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật do tỉnh tổ chức. Đối với một số chỉ tiêu như kết nạp hội viên mới được: 59 HV; quỹ đồng đội đạt 1.248.000.000đ, bình quân đạt 550.000đ. Các hội cơ sở đã phát động ủng hộ hội viên mắc bệnh hiểm nghèo được: 7.450.000đ đến nay đang tiếp tục phát động ủng hộ trên toàn hội viên của thành phố.

Ngoài những kết quả đã đạt được, trong 3 tháng còn lại Hội CCB thành phố sẽ phấn đấu đạt và hoàn thành các chỉ tiêu tỉnh giao và thành phố đề ra. Tham gia các phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu 100% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 70-80% chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, 95% gia đình CCB đạt “GĐVH”, 95% trở lên hội viên đạt “ Hội viên gương mẫu”.