Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2017

Tham dự Hội nghị có 250 đồng chí là uỷ viên BCH, uỷ viên UBKT LĐLĐ thành phố khóa IV và ủy viên BCH, ủy ban kiểm tra, ban nữ công của các CĐCS trực thuộc.

Tại Hội nghị các đồng chí báo cáo viên đã triển khai những nội dung cơ bản như: Các Chỉ thị, Nghị Quyết, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và Thành ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2015-2020; Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; Nội dung xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; Phương pháp hoạt động của BCH công đoàn cơ sở; hoạt động công tác Nữ công; Công tác tài chính công đoàn; công tác Kiểm tra công đoàn và thanh tra nhân dân…. Đây là những nội dung cơ bản nhằm trang bị cho các đồng chí cán bộ CĐCS phương pháp tổ chức hoạt động công đoàn trong điều kiện cán bộ CĐCS kiêm nhiệm, thường xuyên có sự thay đổi do luân chuyển cán bộ, thay đổi nhân sự sau Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Qua lớp tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ công đoàn có điều kiện nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn, đồng thời nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của công đoàn các cấp, đúc rút những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn ở từng CĐCS để củng cố, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công đoàn trong tình hình hiện nay.