Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016

Trong năm 2016, công tác dân vận trên địa bàn thành phố đã được triển khai thực hiện có hiệu quả trong cả hệ thống chính trị, từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể đến quần chúng nhân dân. Công tác dân vận của các cấp ủy Đảng tập trung vào việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước; tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến những bức xúc của nhân dân trong quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường…Tăng cường công tác lãnh đạo quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Hoạt động dân vận của Chính quyền đã có nhiều chuyển biến trong việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chăm lo, giải quyết tốt chế độ cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, giải quyết việc làm…qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với  các ngành xây dựng 05 nhà cho hộ nghèo trị giá 140 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng Nông thôn mới trị giá trên 100 triệu đồng, Thành đoàn tuyên truyền vận động thu hút trên 15.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia 150 buổi tình nguyện với số tiền trị giá trên 300 triệu đồng. Hội nông dân vận động hội viên tích cực xây dựng Nông thôn mới trị giá 465 tiệu đồng… tổ chức các hoạt động thiết thực có ý nghĩa giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác dân vận trong năm 2016, để từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Triệu Đức Lân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá những nỗ lực cố gắng của Ban Dân vận thành ủy trong việc thực hiện công tác dân vận thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí Bí thư thành ủy đề nghị Ban Dân vận thành ủy xây dựng kế hoạch công tác dân vận cụ thể; Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới; Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, khiếu nại, tố cáo, đồng thời đề nghị để công tác dân vận tiếp tục đạt hiệu quả, năm 2017 các cấp, các ngành, đoàn thể thành phố cần tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCHTW đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.