Hội nghị tổng kết công tác hội Cựu chiến binh phường Sông Cầu năm 2014

Thay mặt BCH Đ/c Đồng Phúc Sách – Chủ tịch Hội CCB phường đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2014, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Ngay từ đầu năm Hội đã xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết BCH hội đề ra. Tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền. Đối với công tác an sinh xã hội Hội thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, hội viên.Thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, công tác phát triển hội đạt 100%, xây dựng quỹ hội đạt 107% KH, giảm nghèo được 01/01 hộ, giảm số hộ cận nghèo 5/8 hộ. Trong năm hội đã thăm hỏi được 74 lượt HV ốm đau với số tiền 11.500.000đ. Ủng hộ HV làm nhà tình nghĩa được 2.944.000đ, giúp đỡ 50 ngày công vận chuyển, tháo dỡ nhà. Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, Hội viên gương mẫu đạt 90%, GĐVH đạt 90%.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị Đ/c Nguyễn Hữu Thái – Phó Chủ tịch Hội CCB thị xã Bắc Kạn ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Hội trên các lĩnh vực. Mong rằng năm 2015 Hội phát huy những thành tích đã đạt được, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác Hội.

Năm 2014 Hội CCB phường đã khen thưởng biểu dương 08 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.