Hội nghị Tổng kết, triển khai phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; Chương trình 138 – 150 – 130 năm 2014 và Dự án “Xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy”

Toàn cảnh Hội ngh

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đại tá Hoàng Văn Vượt – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, đ/c Đoàn Quang Tài – Phó Bí thư thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã, lãnh đạo các đơn vị của Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể thị xã, UB MTTQ Việt Nam thị xã, Tập thể lãnh đạo Công an thị xã, Đội trưởng các đội nghiệp vụ CSTX, Trưởng công an 8 xã phường thị xã cùng các đồng chí thành viên BCĐ 138-150-130.

Tại Hội nghị, các Đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2013, kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2014 do đồng chí Hoàng Chí Du – Phó tưởng Công an thị xã trình bày và nghe Kế hoạch thực hiện Chương trình  hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2014 do đồng chí Dương Thanh Hoài – Phó tưởng Công an thị xã trình bày sau cùng là phần triển khai Dự án “Xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy” của đồng chí Hoàng Chí Du – Phó tưởng Công an thị xã…

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đoàn Quang Tài – Phó Bí thường trực thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh, thị xã Bắc Kạn đang phấn đến năm 2015 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Kạn vì vậy phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc có một vai trò quan trọng góp phần ổn định an ninh công cộng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai Dự án “Xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy”. Gắn việc  chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; Chương trình 138 – 150 – 130 năm 2014 và Dự án “Xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy” với sự lãnh đạo của Đảng và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Để đạt được thành quả cao chúng ta phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các ban, ngành và đoàn thể. Điều tra khám phá tội phạm, xử phạt nghiêm minh. Đồng thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và nhân rộng điển hình tiên tiến…

 

Đại điện của các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc lên nhận Giấy khen và tiền thưởng