Hội nghị trực tuyến chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 16 và Nghị quyết số 05

Sáng ngày 29/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh, kết nối đến điểm cầu các huyện, thành phố và 77 điểm cầu các xã, phường, thị trấn.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Từ Đông Điền – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì.

Dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố có các đồng chí là lãnh đạo, Ủy ban MTTQ VN thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hội LHPN, hội Nông dân, hội Cựu chiến binh, hội Người cao tuổi, hội Khuyến học, hội Chữ thập đỏ thành phố; lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu thành phố

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 1.080 người, trong đó đã bố trí được 992 người, số chưa bố trí là 88 người, số người hoạt động kiêm nhiệm là 482 người. Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là 6.550 người, trong đó số người đã bố trí được là 5.011 người, còn 1.539 người chưa bố trí được, số người hoạt động kiêm nhiệm là 1.235 người. Các chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở cấp thôn, tổ dân phố được đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Việc hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố theo số buổi thực tế tham gia đảm bảo không vượt quá tổng số kinh phí hỗ trợ cho thôn, tổ dân phố trong năm…

Thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bắc Kạn, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và Đề án “Bố trí cán bộ Công an chính quy về các xã đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”, toàn tỉnh dôi dư 330 cán bộ, công chức cấp xã. Thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc diện dôi dư có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc, từ tháng 5/2020 – 9/2020, tỉnh đã tổ chức 05 đợt xét để giải quyết cho 25 trường hợp cán bộ, công chức cấp xã đủ điều kiện được hưởng chế độ theo quy định. Theo đó, số lượng cán bộ, công chức đủ điều kiện được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi là 11 người, thôi việc ngay là 14 người. Qua kiểm tra công tác chính quyền cơ sở và nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức tại các huyện, thành phố, chế độ hỗ trợ cho người nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc ngay theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND là thấp chưa khuyến khích được nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin thôi việc…

Tại Hội nghị, các địa phương đã báo cáo tình hình sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Trong đó, làm rõ khó khăn khi thực hiện các nghị quyết tại cơ sở như: Thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND, các chi hội trưởng của các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ không được hưởng phụ cấp nên có tư tưởng không muốn làm, không nhiệt tình với công việc; một số chức danh kiêm nhiệm không được chi trả mức bồi dưỡng theo nghị quyết nên chưa khuyến khích được người thực hiện nhiệm vụ; mức bồi dưỡng những người tham gia các công việc trực tiếp tại thôn, tổ dân phố còn thấp chưa khuyến khích mọi người tham gia các công việc tại thôn, tổ… Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND, nhiều đơn vị còn triển khai chậm; công tác tuyên truyền, quán triệt các chế độ, chính sách của nghị quyết chưa được chú trọng…

Các địa phương kiến nghị một số nội dung như: Xem xét nâng mức bồi dưỡng cho những người tham gia các công việc tại thôn, tổ dân phố từ 30.000đ lên 50.000đ/buổi; thủ tục thanh quyết toán còn rườm rà; tổ chức tập huấn cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; điều chỉnh một số chính sách chưa phù hợp…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm rõ thêm những nội dung chính, những thuận lợi khó khăn, vướng mắc khi triển khai, thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát lại công việc của người tham gia công việc của thôn, không nên bó hẹp trong phạm vi chỉ có trưởng các tổ chức đoàn thể ở thôn tham gia mới được chi và hướng dẫn rõ nội dung có thể chi được tiền. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động, sử dụng đoàn phí, hội phí có hiệu quả. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy các xã, phường, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể từ cấp huyện đến xã, phường, thị trấn, thôn, tổ…

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện 02 nghị quyết này một cách cụ thể, thấu đáo để các đối tượng liên quan nắm được, hiểu được những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và tổ chức thực hiện tốt các nội dung. Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh có hướng dẫn bổ sung Hướng dẫn số 489/HD-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND…/.

Hoàng Thạc