Hội nghị trực tuyến định hướng cách thức xây dựng mô hình “dân vận khéo” và phát huy dân chủ ở cơ sở

 Sáng ngày 13/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố định hướng cách thức xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và phát huy dân chủ ở cơ sở. Các đồng chí: Ma Từ Đông Điền- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo”; Phan Thị Na- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Dự tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn có đồng chí Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TP.Bắc Kạn

          Trong quá trình lãnh đạo cách mạng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân, lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Thực hiện lời dạy, tư tưởng của Bác, trong những năm gần đây, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đang ngày càng lan tỏa, mang lại hiệu ứng tích cự, có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của địa phương.

Tỉnh Bắc Kạn được Trung ương đánh gia là một địa phương triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” khá bài bản và có chất lượng, cụ thể với việc triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 14/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trong giai đoạn hiện nay. Tổng kết giai đoạn 2018 – 2020, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh đạt được một số kết quả nhất định. Có 2.707 mô hình “Dân vận khéo” đăng ký thực hiện với hơn 1.100 mô hình được công nhận, trong đó có 274 mô hình điển hình, tiêu biểu.

Triển khai Kết luận 03-KL/TU ngày 10/12/2020 về tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức quán triệt, triển khai đến các tổ chức đảng trực thuộc, có 10/11 Đảng bộ cụ thể hóa văn bản để chỉ đạo, triển khai ở cấp mình; ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ “Dân vận khéo” năm 2021 theo kế hoạch của tỉnh. Đến nay, đã có 11/11 huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc gửi tổng hợp đăng ký về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh với 2.011 mô hình, trong đó có 1.354 mô hình đăng ký mới, 657 mô hình duy trì.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe một số tham luận chia sẻ về kinh nghiệm, giải pháp “Dân vận khéo” trong xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, đoàn viên hội viên; giải pháp “Dân vận khéo” trong thực hiện cải cách hành chính, xây dựng công sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào “Dân vận khéo” tại địa phương; giải pháp thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giải pháp thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong giữ gìn và phát huy bản sắn văn hoá dân tộc, cố kết cộng đồng gắn với phát triển du lịch, dịch vụ…

Qua tham luận, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp, cách thức tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” tiếp thu ý kiến của các đại biểu; những giải pháp đại biểu nêu sẽ được nghiên cứu, cụ thể hoá trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo và Quy chế dân chủ ở cơ sở; nội dung phong trào “Dân vận khéo”, các mô hình cần gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; tập trung các nội dung, hoạt động nhằm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” theo định hướng của Ban Dân vận Trung ương.

Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn về nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, giai đoạn 2018 – 2020 và Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Đề án 06-ĐA/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1609-QĐ/TU ngày 27/4/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án. Qua đó, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân, tạo sự đồng thuận để Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Sau 03 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy đã có nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” thu được kết quả tốt, xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngành nghề, giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu dân cư đô thị văn minh, chung sức xây dựng nông thôn mới. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được quan tâm và ngày càng có những chuyển biến tích cực. MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp thường xuyên đổi mới, nội dung phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế; Phát huy tốt vai trò là người đại diện, người có uy tín, người tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, làm công tác dân vận trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở sở sở; giải quyết tốt các chế độ, chính sách đối với người nghèo, người khuyết tật, người có công và các chính sách phát triển kinh tế – xã hội luôn được thành phố quan tâm, giải quyết kịp thời./.

Đặng Tuyết