Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh

Sáng ngày 5/11, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh  đến 174 điểm cầu tại các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh với hơn 8.400 cán bộ, đảng viên tham gia. Các đồng chí: Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trần Thị Lộc – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Hội nghị đã nghe quán triệt các kết luận của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những nội dung như: Công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế và nhiều nội dung quan trọng khác.

Để các nghị quyết, chỉ thị, kết luận sớm đi vào cuộc sống, phù hợp với thực tiễn, đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị: Cấp ủy, các cấp tổ chức quán triệt, học tập, trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền những nội dung cốt lõi, trọng tâm của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định đến toàn thể đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác triển khai, học tập phải được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, linh hoạt, đúng trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy các cấp cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện chỉ thị, kết luận, quy định theo từng cấp, ngành, địa phương của mình. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập, triển khai, thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh.

Trước diễn biến của dịch bệnh covid-19, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương không được lơ là, chủ quan, cần phải theo dõi sát tình hình, quản lý chặt chẽ di biến động dân cư để chủ động trong công tác phòng, chống dịch nhằm ngăn chặn, kiểm soát, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn. Tăng cường hơn nữa năng lực của hệ thống y tế để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; đẩy mạnh tiêm vắcxin phòng Covid -19 cho người dân. Tăng cường công tác truyền thông để nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng. Thực hiện thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát, hiệu quả dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo vừa phòng, chống dịch vừa khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra./.

Triệu Biển