Hội nghi trực tuyến phổ biến văn bản pháp luật về bầu cử và một số văn bản pháp luật mới ban hành

Sáng 12/4, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến với 8 điểm cầu xã, phường để phổ biến văn bản pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và một số văn bản pháp luật mới ban hành. Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố có các đồng chí là lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, HĐND, UBND; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố. Tại điểm cầu xã, phường có các đồng chí là lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN; cán bộ, công chức các xã, phường; Tổ trưởng, Bí thư các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến các nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản khác có liên quan đến bầu cử. Đồng thời,triển khai các nội dung cơ bản của Luật Cư trú;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Bảo vệ môi trường.

Những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị sẽ góp phần nâng cao nhận thức tới cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thành phố về các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai và thi hành các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, địa phương.

                                                                                                Hoàng Thạc