Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

Chiều ngày 17/6, UBBC tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khoá XIV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh đồng chủ trì.

Tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn có các đồng chí: Cù Ngọc Cường – UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Đăng Trưởng – UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố; Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; cùng dự có thành viên UBBC thành phố và đại diện UBBC xã, phường.

Điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Theo báo cáo tổng kết của UBBC tỉnh Bắc Kạn: Sau hơn 04 tháng chuẩn bị tích cực, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp, công tác chuẩn bị của UBBC của tỉnh, các huyện, thị nghiêm túc, chặt chẽ, sự ủng hộ của nhân dân cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã thành công tốt đẹp. Công tác phổ biến, các văn bản từ Trung ương đến địa phương được thực hiện hiệu quả. Việc lựa chọn nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, cơ cấu, thành phần, số lượng được xem xét thận trọng, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đúng theo Luật định. Công tác tuyên truyền đa dạng, rất sáng tạo, linh hoạt bằng nhiều hình thức mang lại hiệu quả; Các nguồn kinh phí cơ bản đáp ứng cho việc triển khai, thực hiện cuộc bầu cử. Trong bối cảnh dịch bệnh đặc biệt, các đơn vị xây dựng các kịch bản, phương án phòng chống phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương để Ngày bầu cử diễn ra nghiêm túc, an toàn.  Tại một số địa phương, UBBC triển khai linh hoạt theo điều kiện thực tế, cử tri tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại gia đình được tham gia bầu cử theo quy định. Toàn tỉnh thành lập 117 ủy ban bầu cử, 163 tổ bầu cử. Cuộc bầu cử đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao (99,81%). Cử tri bầu ra 06 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 238 đại biểu cấp huyện, thành phố (bầu thiếu 04 đại biểu cấp huyện), 1.952 đại biểu HĐND xã, phường (bầu thiếu 67 đại biểu HĐND cấp xã, phường); Tỉnh có 04 đơn vị thuộc huyện Ngân Sơn, huyện Ba Bể, Bạch Thông phải tiến hành bầu cử thêm. Tuy nhiên, các địa phương vẫn không bầu đủ số lượng đại biểu HĐND đã ấn định.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số địa phương, nhất là ở cấp xã chưa thực sự sâu sát, quyết liệt, kịp thời; việc cấp phát tài liệu thực hiện nhiều lần nên cơ sở phải mất nhiều thời gian rà soát, đối chiếu, điều chỉnh; danh sách ứng cử viên xuống cơ sở còn chậm; một số đơn vị bầu thiếu đại biểu phải bầu thêm; việc lựa chọn thành viên của một số Tổ bầu cử chưa phù hợp, nhiều thành viên mới tham gia lần đầu, chưa có kinh nghiệm, dẫn đến việc kiểm phiếu bầu, hoàn thiện các biểu mẫu còn lúng túng; công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở chưa thường xuyên, kịp thời…

Tại điểm cầu huyện, thị, các đại biểu cơ bản đồng tình với kết quả đánh giá của UBBC tỉnh; đồng thời thảo luận sâu, kỹ, góp ý kiến nghị một số giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu xót trong công tác bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khoá XIV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành, địa phương và từng thành viên Ủy ban bầu cử, tổ bầu cử ở các cấp đã tận tụy, trách nhiệm, triển khai đồng bộ, quyết liệt, thực hiện có hiệu quả công tác bầu cử. Cử tri toàn tỉnh đã đồng tình, ủng hộ, phát huy trách nhiệm của công dân tạo nên thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Trên cơ sở các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đồng chí phương Thị Thanh nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất cho Kỳ họp thứ 1, để thực hiện kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt các cấp. Trong bối cảnh dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, nếu có tình huống phát sinh trong công tác chuẩn bị kỳ họp, chủ động báo cáo lãnh đạo tỉnh để xin chủ trương thực hiện. Đại biểu HĐND các cấp xây dựng lộ trình thực hiện chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri để thực hiện, gửi về UBMTTQ Việt Nam cùng cấp để giám sát. Sớm hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí bầu cử. Các địa phương tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng Nghị quyết năm 2021 đề ra.

Nhân dịp này, có 03 tập thể, 03 cá nhân xuất sắc được UBND tỉnh đề nghị trình Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen;  có 27 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử được nhận Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen./.

Triệu Biển