Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

0
35

Sáng ngày 04/02/2021, Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hoàng Duy Chinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Long Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh; Ma Từ Đông Điền – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Tại điểm cầu thành phố dự có đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn, lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND thành phố, lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố.

Điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Hội nghị đã được giới thiệu tóm tắt nội dung các văn bản của Trung ương và tỉnh về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân (Luật số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc Hội). Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung…. Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021-2026. Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các văn bản của Ủy ban bầu cử về phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử, thành lập các tiểu ban và Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử.

Hội nghị cũng đã hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã thảo luận làm rõ một số nội dung về tỷ lệ đại biểu tái cử tại các địa phương sau sáp nhập xã, phân bổ cơ cấu đại biểu, việc giới thiệu phó ban chuyên trách HĐND cấp huyện, hội nghị hiệp thương, việc cấp dấu phục vụ công tác bầu cử…

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Long Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh đã phát động đợt thi đua thực hiện hiện tốt cuộc bầu cử với chủ đề “Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đề nghị từng cơ quan đơn vị, cấp ủy phải quán triệt các văn bản liên quan đến công tác bầu cử. Ủy ban bầu cử sớm tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử cho Ủy ban cầu cử các huyện, thành phố và các tổ chức khác; triển khai thực hiện công tác bầu cử đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các đơn vị, địa phương ngay từ khâu triển khai, tổ chức thực hiện; tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Các đơn vị thành viên Ủy ban bầu cử phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện công tác bầu cử; rà soát kỹ các kế hoạch để bổ sung kịp thời các phương án triển khai công tác bầu cử gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19. Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử. Các đơn vị phải bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm.

Minh Cường