Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021

Ngày 07/01, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai Kế hoạch Phát triển KT – XH năm 2021. Dự và chỉ đạo Đồng chí Hoàng Duy Chinh – Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XIV tỉnh Bắc Kạn; Đồng chí Nguyễn Long Hải – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn có đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, cùng lãnh đạo trưởng các phòng, ban, ngành thành phố.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Kạn năm 2021, Bắc Kạn phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP 5,8%; thu ngân sách 732 tỷ đồng; trồng mới 3.570 ha rừng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2 – 2,5%, huyện nghèo giảm từ 3,5 – 4% trở lên…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh: Năm 2021, toàn tỉnh phải tiếp tục khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất Nông – lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hoá; phát triển mạnh công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sau thu hoạch; xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để phát triển du lịch và dịch vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội địa biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025; Toàn tỉnh phải tạo được bước chuyển căn bản trong nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, chú trọng giảm nghèo nhanh và bền vững…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Long Hải đề nghị:  Năm 2021, các ngành liên quan, đơn vị, địa phương phải tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2035 theo Quyết định số 2732 – QĐ/UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh; phát triển Nông – Lâm nghiệp dựa trên phát triển chuỗi giá trị của các ngành hàng có lợi thế, các sản phẩm bản địa, sản phẩm chủ lực, OCOP…phù hợp với cơ chế thị trường và điều kiện của từng địa phương; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới quan hệ sản xuất. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất Nông – Lâm nghiệp của tỉnh. Đẩy mạnh công tác trồng rừng tập trung, phân tán đảm bảo về chất lượng, hiệu quả, vận động trồng các loại cây gỗ lớn, cây đa mục đích. Tiếp tục quán triệt phương châm “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo:Toàn tỉnh tiếp tục phát triển công nghiệp với trọng tâm là công nghiệp chế biến; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị; đẩy mạnh thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp. Chỉ đạo tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, hoạt động ổn định các dự án, nhà máy công nghiệp hiện có. Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; khẩn trương giao kế hoạch vốn đầu tư ngay từ đầu năm 2021, trong đó ưu tiên tập trung vào các dự án chuyển tiếp, hoàn thành từ giai đoạn 2016 – 2020; các dự án ODA, các dự án lớn như đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể và công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp quản lý thuế; rà soát các khoản thu, tránh nợ đọng, thất thoát nguồn thu. Tiếp tục thực hiện CCHC trên các lĩnh vực, nhất là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiện đại hoá hành chính./.

Minh Cường