Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về chuyển đổi số

Sáng ngày 16/12, UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về chuyển đổi số.

           Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn có các đồng chí: Cù Ngọc Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố;lãnh đạo HĐND-UBND thành phố, đại diện Ban Thường trực UBMTTQ thành phố, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các phòng, ban, ngành chuyên môn, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn.

 Các đại biểu tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn

           Hội nghị được nghe Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình truyền đạt về các nội dung: Vai trò của lãnh đạo Đảng, quản lý nhà nước trong chuyển đổi số; nội dung chiến tranh nhân dân, chuyển đổi số và cuộc chiến chống Covid-19; xem video clip “Chuyển đổi số và cuộc sống bình thường”…

Thông qua hội nghị này, nhằm phổ biến kiến thức tổng quan về chuyển đổi số góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, những cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp trong tỉnh. Cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị sớm cụ thể hóa, xác định các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình cụ thể để chủ động thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết ở những lĩnh vực cấp thiết và tỉnh có lợi thế.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh, chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của tỉnh. Vì vậy cần phải đẩy nhanh, mạnh hơn nữa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở Thông tin và Truyền thông sớm xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổng thể về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp triển khai đề án đảm bảo nguyên tắc đồng bộ và đột phá. Các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn và tổ chức triển khai hiệu quả, tập trung nguồn lực cho chuyển đổi số, ưu tiên triển khai ngay các chương trình đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số; chỉ đạo lực lượng đoàn viên, thanh niên là lực lượng tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số.

Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo Tập đoàn FPT cam kết sẽ hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn về chuyển đổi số trong thời gian tới./.

Đặng Tuyết