Hội nghị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ủy ban MTTQ thành phố và cơ sở đã triển khai thực hiện tốt công tác Mặt trận, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, cùng các phong trào thi đua khác trên địa bàn thành phố như: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020; đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…đã thu được nhiều kết quả. Tổ chức và phối hợp với các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp thăm hỏi, tặng quà cho 159 người có công, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trị giá 42 triệu đồng. Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội như tín chấp Ngân hàng Chính sách xã hội và huy động các nguồn khác cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế với số dư nợ 104,5 tỷ đồng; trao 960 xuất quà trị giá 232,8 triệu đồng; tặng 83 chăn ấm, hơn 6.000 bộ quần áo, 13 xe đạp, 565 kg gạo, 2.100 quyển vở cho các em học sinh nghèo vươn lên học tốt; cứu trợ, hỗ trợ đột xuất cho 4 trường hợp, số tiền 2 triệu đồng. Phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tổ chức động viên Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, đặc biệt là tham gia vào các bước, các quy trình, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn, với tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử, an toàn, dân chủ, khách quan, đúng Luật. Tổ chức thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, kịp thời triển khai Quy chế “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” của Tỉnh ủy. Mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ cấp thành phố, xã, phường và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Những hoạt động trên đã tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thành phố Bắc Kạn.

Công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2016 tiếp tục tập trung vào hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng và HĐND; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát, phản biện xã hội; mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận từ thành phố tới cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được và đề nghị đơn vị tìm giải pháp khắc phục một số hạn chế trong 6 tháng đầu năm; đồng thời chỉ đạo những nhiệm vụ công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016.

Tại hội nghị có 09 tập thể, 08 cá nhân đã được khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đ/c Đăng Văn Lê – Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố trao thưởng cho đại diện các tập thể được khen thưởng