Hội người cao tuổi phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2014

Năm 2014, Hội người cao tuổi (NCT) phường thực hiện phương châm: Lấy hội viên làm trung tâm, lấy chi hội, câu lạc bộ làm nơi tổ chức triển khai mọi hoạt công tác hội, lấy phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” làm mục tiêu phấn đấu. Hội đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể tới từng chi hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng. Làm tốt công tác tuyên truyền về Luật người cao tuổi, về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động thu hút nhiều người tham gia hoạt động của hội, năm 2014 đã kết nạp được 44 hội viên nâng tổng số hội viên của phường lên 453 người chiếm 91,33%. Việc xây dựng quỹ được triển khai có hiệu quả; chế độ công tác hội luôn được duy trì có nề nếp, các chi hội đã thực hiện tốt các chương trình kế hoạch và nhiệm vụ công tác hội, lồng ghép nhiều nội dung sinh hoạt với sinh hoạt hành chính với sinh hoạt học tập. Công tác chăm sóc người cao tuổi, người có công với nước, đối tượng già cả cô đơn, hộ nghèo…luôn được trú trọng. Việc duy trì hoạt động của các câu lạc bộ được quan tâm, đặc biệt là Câu lạc bộ bóng chuyền hơi (hiện trên địa bàn phường có 16 sân bóng chuyền hơi) không chỉ giành riêng cho người cao tuổi mà còn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sân chơi bổ ích góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

     Phong trào thi đua của Hội được triển khai lồng ghép với phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…đã có tác động không nhỏ trong đời sống của nhân dân, từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình  như: Chi hội 4;5;6;11;16; Câu lạc bộ bóng chuyền hơi; cá nhân bà Nguyễn Thị Thêm chi hội trưởng chi hội 4; bà Lý Thị Lực chi hội trưởng chi hội 5; ông Hoàng Hữ Hòa chi hội trưởng chi hội 11; ông Nông Quốc Lần Chủ nhiệm CLB bóng chuyền hơi…

Có thể nói, năm 2014 hoạt động của Hội người cao tuổi phường Nguyễn Thị Minh Khai đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Hội đã đề ra; đây thực sự là bước tạo đà quan trọng để Hội tiếp tục củng cố và phát triển mạnh hơn trong những năm tiếp theo, tạo được niềm tin và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc và vai trò của người cao tuổi./.