Hội người cao tuổi Thành phố Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2015

Trong năm 2015, dưới sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn thành phố đã tập trung thực hiện tốt các chế độ chính sách, công tác chăm sóc đối với người cao tuổi. Như tổ chức chúc thọ, mừng thọ được 552 cụ với tổng số tiền trên 128 triệu đồng; Thăm hỏi, động viêm ốm, đau yếu, qua đời. xây dựng tốt công tác phát triển hội viên và xây dựng quỹ hội. Hiện nay tổng số người cao tuổi trên địa bàn thành phố có 3.354 hội viên. Tổng số quỹ hội toàn dân có trên 467 triệu đồng, chân quỹ có hơn 555 triệu đồng. Trong năm Hội người cao tuổi các cấp tiếp tục phát huy tốt vai trò người cao tuổi trong phát triển kinh tế, có mô hình kinh tế đạt giá trị 100 triệu đồng/năm. Các hội viên người cao tuổi thành phố luôn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao thông qua duy trì, thành lập mới các câu lạc bộ để tạo sân chơi phù hợp với người cao tuổi theo phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đồng thời tham mưu với cấp ủy tạo điều kiện cho một số hội viên được tham gia một số hoạt động thi đấu khu vực miền núi phía bắc.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết năm hội người cao tuổi thành phố năm 2015

Từ những kết quả trên, chủ tịch Hội người cao tuổi cũng tiếp tục thảo luận, chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại hạn chế để trong năm 2016 phấn đấu hoàn thành công tác tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra. Thường xuyên tuyên truyền luật người cao tuổi, các chế độ chính sách với người cao tuổi. Duy trì phát triển các mô hình câu lạc bộ hiện đang hoạt động hiệu quả, chất lượng. Phát triển hội viên, xây dựng quỹ hội và giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc vận động “ thnags hành động đối với người cao tuổi”.